utenis 11

Trečiadienis, kovo 29, 2017

Keliomis eilutėmis

Dakaro ralyje motociklų klasėje 2018 metų sausio 6–20 dienomis startuos ir pirmasis uteniškis Nerijus Rukštela – 23 metų amžiaus sportininkas yra tapęs absoliučiu Lietuvos čempionu, garsino Lietuvos ir Utenos vardą tarptautinėse motokroso lenktynėse. Sportininko motociklas KTM maždaug po mėnesio atkeliaus į Uteną.
next
prev

prenumerata 001

 

 

Aktualijos

Valstybinė mokesčių inspekcija dėkojo pareigingiems mokesčių mokėtojams

100 7825Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (PAVMI) II skyriaus Utenos poskyrio vedėja Leokadija Kandižauskaitė, Mokestinių prievolių departamento II skyriaus vedėja Irena Gečienė ir atstovė ryšiams su visuomene Asta Bursova, pasikvietusios Utenoje dirbančius žurnalistus į spaudos konferenciją, supažindino su gyventojų pajamų ir turto deklaravimo subtilybėmis.
Šiemet Valstybinė mokesčių inspekcija paruošė 1,5 mln. preliminarių deklaracijų. Jau galutinai suformuota 1,1 mln. deklaracijų ir tereikia vieno kompiuterio klavišo paspaudimo, kad jos būtų patvirtintos.
Deklaracijas šiemet reikia pateikti iki gegužės 2 d. Jei žmogus gauna vien atlyginimą ir daugiau jokių kitokių pajamų neturi, deklaruoti labai paprasta. Individualios veiklos vykdytojai, netgi tais atvejais, jei iš viso negavo pajamų, turi pildyti deklaraciją. „Visi tie žmonės, kurie kasdien būriuojasi prie mūsų darbuotojų kabinetų, galėtų namuose sėsti prie kompiuterio ir deklaruoti pajamas ir turtą, – sakė Irena Gečienė. – Visi turėtų įsisąmoninti, kad deklaravimas – žmogaus prievolė, o ne Mokesčių inspekcijos reikalas. Mes mielai padedame tiems, kurie ateina pas mus ir sako, kad jie patys bandė tą padaryti, bet nepavyko. Mes galime konsultuoti, padėti, jei matom, kad žmogus neįgudęs, neįvaldęs kompiuterio. Suprantame vyresnio amžiaus žmones, kuriems kompiuteris – daiktas, kuriuo naudotis jie nelabai moka arba iš viso jo neturi. Betgi būna, kad ateina jauni, arogantiški žmonės ir pareiškia maždaug taip: „Kodėl aš pats turiu stengtis? Jūs turite viską padaryti.“
Pirmajame aukšte yra kompiuteriai (trys darbo vietos), kuriais gali naudotis visi atėjusieji. Jei prireiks, mūsų darbuotojai padės.

Tęsinį skaitykite 2017 03 29 „Utenyje“

Mobilusis laiškininkas – pakeliui į kiekvieno kaimo gyventojo namus

IMG 7837Kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvos surengtas Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, kitų savivaldybės vadovų susitikimas su AB Lietuvos pašto tinklo direktore Inga Dunduliene ir Korporatyvinių reikalų departamento vadove Rasa Kruopaite-Laliene. Susitikime taip pat dalyvavo Vyžuonų ir Daugailių seniūnijų seniūnai Audrius Remeikis bei Giedrė Eimutienė.
Inga Dundulienė ir Rasa Kruopaitė-Lalienė susitikime pristatė naują AB Lietuvos pašto projektą „Ateities laiškininkas“, kalbėjo apie projekto įgyvendinimą Utenos rajone, kuriame projektas bus įgyvendinamas kaip bandomasis. Kitas bandomajam projektui pasirinktas rajonas – Radviliškio.

Tęsinį skaitykite  2017 03 29 „Utenyje“

Utenos rajono savivaldybės administracija perka būstus socialiniam fondui plėtoti

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel.: (8 389) 43535, 48693, faks. (8 389) 61615, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: 1(vienas) vieno kambario ir 1 (vienas) dviejų kambarių butai Utenos mieste, vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m. ir 1 dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 60 kv. m. Butai, esantys bendrabučio tipo namuose, ar butai, esantys pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės, nebus perkami.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 322 kabinete, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriuje, 210 kabinete (Utenio a. 4, Utenoje). Pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2017 m. balandžio 20 d. 10 val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo; buto energinio naudingumo sertifikato kopiją; pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą atnaujintame (modernizuotame) name).
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 balandžio 20 d. 10.00 val. (Utenio a. 4, Utena).

Skelbiamas konkursas vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti 2017 m.


Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų atrankos konkursą. Prioritetai teikiami:
1. projektams, kuriuose vaikai užimami visą parą;
2. projektams, turintiems papildomų finansavimo šaltinių;
3. projektų vykdytojams, kurie turi materialinę bazę vaikų vasaros poilsiui organizuoti.
Projektus (2 vnt.) pristatyti iki 2017 m. balandžio 25 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai” (www.epaslaugos.lt). Paraiškos forma yra interneto svetainėje: www.svietimas.utena.lm.lt, skiltyje „Projektinė veikla”.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Kviečiame į debatus!

Balandžio 1 d. 11 val. (šeštadienį) Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Utenos rajono skyrius organizuoja kandidatų, siekiančių tapti LSDP pirmininku, debatus.
Debatai vyks Utenoje, Kūrybinių industrijų centre ,,Taurapilis“ (Aušros g. 47, Utena).
Debatus moderuos ir klausimus kandidatams uždavinės Linas Bražionis.
Primename, kad LSDP pirmininku siekia tapti penki kandidatai: Andrius Palionis, Gintautas Paluckas, Mindaugas Sinkevičius, Artūras Skardžius bei Mantas Varaška.
Kviečiame Utenos rajono gyventojus atvykti į debatus ir pateikti klausimų kandidatams.
Maloniai Jūsų laukiame!
Organizatoriai

Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. balandžio 15 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Galimos finansuoti prevencinės priemonės:
- repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
- plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai bei šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
- medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;
- laukinių gyvūnų natūralių mitybos sąlygų gerinimo darbai (specialių medžių rūšių kirtimas žiemą, želdinių, gerinančių mitybos sąlygas, įsigijimas ir įveisimas);
- daugiamečių aukštaūgių augalų įsigijimas ir įveisimo darbai;
- bebraviečių ardymo darbai;
- miško aikštelių šienavimo (krūmų naikinimo), aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas bei suteikiančių jiems prieglobstį, įrengimo ir tvarkymo darbai;
- specialių miško kirtimų, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbai;
- papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
- laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbai;
- kitos priemonės, kurios atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, reikalavimus ir kurias galima priskirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamoms priemonėms.
Finansavimas Pareiškėjui teikiamas išlaidas kompensuojant. Su Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu bei paraiškos forma galima susipažinti interneto puslapyje www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga", poskyris „Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės") arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje ( 220; 221 kab., Utenio a. 4, Utena).
Utenos rajono
savivaldybės administracija

Orai

 

katPasiilgote tikros pavasarinės šilumos? Laukti liko visai nedaug. Šalčiausia bus trečiadienį – nuo 3 laipsnių šalčio naktį iki 3 laipsnių šilumos dieną. Ne ką šilčiau bus ir ketvirtadienį. Penktadienį ims šilti (1 laipsnis šilumos naktį ir 7 laipsniai šilumos dieną). O štai per melagių dieną termometro stulpelis šoktelės net iki 17 laipsnių aukščiau nulio, naktį bus 5 laipsniai šilumos. Sekmadienis bus dar malonesnis – naktį sušils iki 9, dieną net iki 18 laipsnių. Pasimėgauti saule galėsime šeštadienį ir sekmadienį. Apibendrinant galima pasakyti, kad bus visko: ir saulės, ir debesų, ir lietaus, o sekmadienį netgi perkūnijos. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Šeštadienį pasisuks iš pietų pusės.

Decrease font size Default font size Increase font size

Reklama

Reklama

next
prev

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Mokslo įrodyta

•Moterys per dieną pasako apie 7 tūkstančius žodžių, vyrai net 5 tūkstančiais mažiau.
•Kai kurie tyrimai rodo, kad storesni vyrai jaučiasi laimingesni nei liesi. Su moterimis yra kitaip.
•Tyrimai rodo, kad moterų balsai turi žymiai daugiau dažnių nei vyrų, todėl norint suvokti ką kalba moteris reikia labiau susikaupti.
•Keturi iš dešimties darbe prasidėjusių romanų baigiasi santuoka.
•Eidamos į aklą pasimatymą moterys labiausiai bijo, kad jis nebūtų psichopatas, o vyrai bijo, kad ji nebūtų stora.
•Poros dažniausiai pasibučiuoja per antrą, o pasimyli per 4 - 6 pasimatymą.
•Daugelis moterų pirmąjį įspūdį apie vyrą susidaro jam net neatvėrus burnos.
•Vyrai nelinkę flirtuoti su moterimis, kurios kalba apie santuoką.
next
prev

Dienos anekdotas

Vyrukas, tarnaujantis armijoje, gauna laišką iš mylimos merginos: „noriu išsiskirti… grąžink man mano nuotrauką…“ Kareivėlis susinervina, pereina per visus savo tarnybos draugus, surenka visų merginų nuotraukas ir išsiunčia buvusiai draugei:  „Atleisk, neatsimenu, kuri iš šių nuotraukų tavo. Saviškę pasilik, o likusias prašau grąžinti.“
* * *
Dideliame Hamburgo supermarkete prie informacijos biuro prieina moteris ir klausia:
– Ar į jus kartais nesikreipė mano vyras? Buvome susitarę čia susitikti, bet aš pavėlavau porą valandų.
– O kaip atrodo jūsų vyras, frau?
– Manau, turėtų atrodyti baisiai piktas.

Reklama3

superkame

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Narcizas, Almantė, Bertoldas, Manvydas
next
prev

Statistika

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2017-03-26

  2017-03-26 apie 02.00 val. ,,Laisvalaikio“ klube, Utenoje, Aušros g. 80, buvo sumušti pilietis (g. 1997 m.), gyv. Utenoje, Aušros g., ir pilietis (g. 1994 m.), gyv. Utenos r. sav., Daugailių mstl., Vilties g. Įtariamasis (g. 1983 m.) (3.49 prom.) uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-26 apie 11.11 val. gautas vyro (g. 1978 m.), gyv. Anykščių r., Svėdasų mstl., Aulelių k., pranešimas, kad 2017-03-25 apie 16.00 val. motinos draugas išvertė jį ant grindų iš neįgaliojo vežimėlio, gulinčiam spyrė į veidą, tris kartus į dešinį šoną ir du kartus į kairę koją, taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2017-03-26

  2017-03-26 apie 8.55 val. kelio Vilnius-Utena 57-ajame km. vyras (g. 1988 m.), gyv. Vilniuje, Gabijos g., vairuodamas automobilį „Mersedes Benz E270“ ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (1,91 prom.), nepasirinko saugaus greičio ir atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį „Opel Astra“, vairuojamą kito vyro (g. 1958 m.). Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-26 apie 13.43 val. Utenos r. sav., Leliūnų mstl., Kauno g., po kilusio gaisro savo namuose, vonioje, rastas vyro (g. 1942 m.) kūnas su nudegimais ant veido dešiniojo skruosto ir dešinės rankos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
 • 2017-03-27

  2017-03-27 gautas vyro (g. 1958 m.), gyv. Utenoje, Metalo g., pareiškimas, kad 2017-03-21 apie 16.00 val. jam nuėjus pas pažįstamą moterį (g. 1962 m.), gyv. Utenos r. sav., Leliūnų sen., Leliūnų mstl., Ežero g., į svečius ir jam būnant jos kieme moteris pradėjo jį vyti iš kiemo (tikriausiai dėl to, kad jis barbeno į jos namo langus) ir, paėmusi į rankas šluotos kotą, smogė jam apie 7 smūgius į įvairias kūno vietas, jam lūžo 4 šonkauliai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-27 gautas Utenos apskr. VPK Utenos r. KPS tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 2017-03-27 į Utenos apskr. VPK kreipėsi vyras (g. 1980 m.), gyv. Utenoje, Aukštakalnio g., kuris paaiškino, jog 2017-03-18 laikotarpiu nuo 12.30 val. iki 18.00 val. būdamas prie DRINGĖS ež., esančio Ignalinos r. sav., Vaišniūnų k., nenustatytomis aplinkybėmis pametė teisėtai laikomą B kategorijos šaunamąjį ginklą GLOCK 19 9x19 su įstatyta šovinių dėtuve, kurioje buvo 14 vnt. LUGER 9x19 šovinių, šaunamasis ginklas buvo įdėtas į šaunamojo ginklo operatyvinį dėklą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2017-03-28

  2017-03-28 apie 1.45 val. Molėtuose, S. Nėries g., ties namu Nr. 13, buvo sustabdytas automobilis VW PASSAT, kurį vairavo neblaivus vyras (1.87 prom.) (g. 1995 m.), gyv. Molėtų r. sav., Joniškio sen., Graužinių k. Vyras neturėjo teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis po apklausos paleistas.
 • 1
 • 2